Ansökan om tobaksförsäljning

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan. Ansökan om tobaksförsäljning är avgiftsbelagd. Aktuella ansökningsavgifter hittas här.

När du ansöker om tobakstillstånd kommer vi inte börja hantera ansökan förrän du betalat in ansökningsavgiften på 8500kr.
Se mer information om inbetalning av ansökningsavgift här.

Behörig firmatecknare