Redovisa egenkontrollprogram

Om försäljningsstället säljer tobak, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska det finnas ett egenkontrollprogram.

Ett egenkontrollprogram innebär att du som verksamhetsutövare ska ta fram och skriva ner butikens rutiner för att arbeta för att följa lagen och förhindra försäljning till minderåriga. Det ifyllda programmet ska finnas på försäljningsstället och en kopia ska skickas till kommunen. Det går bra att själv ta fram ett program som uppfyller de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram, vilket många av de större butikskedjorna gjort. Det är viktigt att ägaren eller ansvarig för försäljningsstället regelbundet informerar de anställda om reglerna som gäller vid försäljning tobak, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet för tobak är en handling som ni bör bifoga till ansökan för tobaksförsäljningstillstånd och det måste godkännas av kommunens tobakshandläggare innan ni får tobaksförsäljningstillståndet.

OBS! Endast Tobak eller E-cigaretter kan anges vid typ av försäljning.


Ange typ av försäljning, EJ Folköl