Anmälan om försäljning

Om du vill sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste du anmäla det till kommunen. Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Om faktura avseende tillsynsavgift ska skickas till annan mottagare än ägaren, anges den här.

Vill du fylla i en separat fakturaadress?